Konsultant
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:
0-501 743 972
(0-22) 669 36 97
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15

Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Zajmujemy się profesjonalnym wydawaniem opinii z dziedziny kryminalistyki. Dysponujemy kadrą z wieloletnim doświadczeniem, dlatego cieszymy się wielkim uznaniem. Pracownicy nasi mają statut biegłych sądowych. Wykonują solidne ekspertyzy w oparciu o lata doświadczeń.

Pracują dla nas profesjonaliści. Nasza kadra to wyszkoleni naukowcy uniwersyteccy, profesjonaliści z laboratoriów policyjnych i nie tylko. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie wydawania ekspertyz, dlatego można nam zaufać.

Nasi pracownicy mogą pochwalić się kilkutysięcznym dorobkiem opracowanych ekspertyz, które okazały się nieocenione dla wielu rozpraw sądowych. Ekspertyzy te są głównie kierowane do organów ścigania, sądownictwa, ale także osób, które potrzebują niezbitych dowodów na potwierdzenie swojej racji przed wymiarem sprawiedliwości.  

Jak zbadać ślady biologiczne?

Nasi eksperci z pewnością zrobią to z największą precyzją. Oto, co możemy Państwu zaoferować:

- posługując się zestawem optycznym w zakresie od promieniowania UV do podczerwieni ujawniamy ślady i mikroślady biologiczne
- testy mikroskopowe, fizyko-chemiczne i biochemiczne pozwalają na zidentyfikowanie wielu rodzajów śladów biologicznych, głównie izolowanych z krwi, wydzieliny z dróg rodnych, kału, moczu, śliny, włosów, nasienia czy naskórka
- możemy wyekstrahować DNA z wszystkich śladów biologicznych i tkanek
- ponadto sekwencjonujemy DNA mitochondrialne
- metodą mikroskopową rozpoznajemy włosy ludzkie
- metoda powielania loci swoistych dla chromosomów płci pozwala na identyfikację płci genetycznej osobnika
- ślady biologiczne zabezpieczone z włosów bez cebulek czy kości identyfikujemy metodą cyklicznego sekwencjonowania polimorficznych obszarów HV1, HV2, HV3 mitochondrialnego DNA
- poprzez zastosowanie techniki PCR możemy:

  • Powielić dowolny locu/loci ludzkiego DNA
  • Określić mutacje, również przy zastosowaniu dwóch innych metod jak PCR/RFLP i cykliczne sekwencjonowanie
  • Metodą PCR loci DNA jądrowego człowieka identyfikujemy ślady biologiczne w zakresie ich profilu genetycznego, z zabezpieczonych włosów i kości
  • Techniką Real Time PCR określamy DNA ilościowo, lub przy zastosowaniu metody iluminometrycznej
  • Produkty PCR poddajemy sekwencjonowaniu
  • Metoda PCR wykorzystywana jest także do określenia polimorfizmu typu SNP

- poprzez zastosowanie sekwencji mikrosatelitarnych (STR) możemy określić chimeryzm pojawiający się po przeszczepach szpiku kostnego
- identyfikujemy DNA mężczyzny w mieszaninach (loci swoiste dla chromosomu Y), a także DNA kobiety na podstawie swoistych loci dla chromosomu X
- przez użycie markerów mikrosatelitarnych oraz sekwentatora DNA badamy zjawisko utraty heterozygotyczności
- na podstawie badań polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego możemy zidentyfikować osoby NN


Materiały biologiczne, z których najczęściej uzyskujemy profil DNA:

- materiały biologiczne dobrze widoczne: plamy nasienia, włosy, resztki i tkanki spod paznokci, plamy krwi, odchody
- ślady niewidoczne, które mogą być obecne na urządzeniach lub przedmiotach, identyfikowane są specjalistycznymi i bardzo czułymi metodami DNA, należą do nich:
- pot i wydzieliny z nosa pozostawione np. na ubraniu czy chusteczkach higienicznych
- odciski palców np. na lewarku samochodowym, rękojeści noża lub kierownicy
- ślady małżowiny usznej
- ślady pozostawione na ciele ofiary
- ślady śliny np. na szczoteczce do zębów, szklankach, gumie do żucia, ustnikach papierosów
- materiał wydalony podczas kichania, kasłania

Jeśli mamy do czynienia z gwałtem, DNA sprawcy możemy uzyskać z wymazu z pochwy, wymazu spod napletka, z odzieży, ze śladów po ugryzieniu

Nasze długoletnie doświadczenie oraz zastosowanie nowoczesnych metod pozwala nam na zidentyfikowanie nawet najbardziej skomplikowanych przypadków.

Pracujemy także na materiale zdegradowanym, jest to np. materiał pochodzący z katastrof, stare kości czy włosy pozbawione cebulek.

Badania przeprowadzamy korzystając z jądrowego i mitochondrialnego DNA, który jest cennym źródłem identyfikacji genetycznej sprawcy bądź ofiary i pozwala na rozwikłanie trudnych zagadek kryminalnych. To, jaką metodę badawczą obieramy do analizy zależy od rodzaju materiału dowodowego i porównawczego. Powyższej selekcji dokonujemy podczas procesu badawczego. 

e-SZPIEG.com - Sklep Detektywistyczny - Akcesoria Szpiegowskie
www.e-SZPIEG.com