Konsultant
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:
0-501 743 972
(0-22) 669 36 97
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15

Formularz zamówienia

UWAGA:

  1. Podane ceny są cenami brutto.
  2. Podane ceny dotyczą jednej ekspertyzy.
  3. W przypadku ekspertyz kryminalistycznych nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy.
    Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.
  4. Klient zlecający ekspertyzy kryminalistyczne wnosi opłaty za podjęte czynności badawcze bez względu na ich rezultat.
  5. Dowody rzeczowe do wykonania ekspertyzy klient dostarcza do biura we własnym zakresie.